lss_flags35.jpg

SHINING LIGHT ON THE VIETNAMESE COMMUNITY OF CITY HEIGHTS AND SD LITTLE SAIGON DISTRICT

180301_lsmm_sp18_e8_joseph_02.jpg
180718_lsmm_catherine_interview_ryan_edits_0004.jpg
180216_lsmm_sp18_e3_joseph__14.jpg
180224_lsmm_sp18_e7_catherine_05.jpg

The Little Saigon Stories is a community arts program facilitated by Media Arts Center San Diego, the AjA Project, with the help of the El Cajon Boulevard Business Improvement Association. As a youth educational program, the Little Saigon Mobile Museum trains Vietnamese American youth to capture the stories of Vietnamese refugees and immigrants that make up San Diego’s designated Little Saigon District on El Cajon Boulevard. Such stories provide first-hand perspective on the process of migration, resettlement, and home-making amongst old and new residents who have chosen City Heights to call home.

The stories shared by Vietnamese American residents of City Heights will become a part of a multimedia art project created by students in the program, curated and exhibited to the public. Starting in fall 2018, the exhibition will be held at a minimum of three locations in the Little Saigon District, the greater City Heights and San Diego community, and in Little Saigon Foundation organized events. The stories will also be made available as an online digital archive.

All together, the exhibitiont seeks to foster community building, educate the public, and support the cultural promotion of the Little Saigon district. Additionally, Little Saigon Stories will act as a catalyst for cultural events, youth programs, oral history gathering programs, and other placemaking activities. Potentially, this project can open up dialogue about issues like refugee immigration, community development, economic growth, and influence other arts and placemaking projects in the Little Saigon Cultural District.

Chuyện của Little Sài Gòn là một chương trình nghệ thuật cộng đồng ra đời do Media Arts Center San Diego, AjA Project, với sự hỗ trợ của El Cajon Boulevard Business Improvement Association. Như một chương trình giáo dục thanh thiếu niên, Chuyện của Little Sài Gòn này nhằm đào tạo thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt cách nắm bắt các câu chuyện về người tỵ nạn và di dân Việt, những người đã xây dựng nên khu vực Little Sài Gòn trên Đại lộ El Cajon. Những câu chuyện này giúp chúng ta hình dung những viễn ảnh ban đầu của quá trình di dân, tái định cư và an cư của các cư dân cũ mới, những người đã chọn City Heights này làm nhà.

Các câu chuyện chia sẻ bởi cư dân người Mỹ gốc Việt của City Heights là một phần của dự án nghệ thuật đa truyền thông do học viên của chương trình sáng tạo. Những tác phẩm này được đánh giá và trưng bày triển lãm công cộng. Bắt đầu từ mùa thu 2018, triển lãm sẽ được tổ chức ít nhất tại 3 địa điểm trong khu Little Sài Gòn, mở rộng ra ở khu City Heights toàn San Diego, và trong những sự kiện của Tổ chức Little Saigon Foundation. Những câu chuyện này cũng sẽ được lưu trữ và có thể tiếp cận trên mạng.

Chuyện của Little Sài Gòn sẽ tác động như một chất xúc tác cho những sự kiện văn hóa, những chuơng trình dành cho giới trẻ, những buổi gặp mặt trao đổi lịch sử truyền khẩu hoặc những hoạt động tụ điểm quần chúng. Một cách tiềm tàng, dự án này có thể mở ra đối thoại trên nhiều vấn đề như tỵ nạn - di dân, phát triển cộng đồng, tăng trưởng kinh tế, và ảnh hưởng lên nghệ thuật cùng những dự án tụ điểm quần chúng trong khu văn hóa Little Sài Gòn.


180718_lsmm_ami_interview_emi_0003_8x10.jpg
180216_lsmm_sp18_e3_sabrina__77_8x10.jpg
180718_lsmm_sabrina_interview_0049_8x10.jpg
180718_lsmm_joseph_interview_co_nga_0003_8x10.jpg
 
 
180216_lsmm_sp18_e3_carter__37.jpg
180216_lsmm_sp18_e3_carter__33.jpg
180216_lsmm_sp18_e3_carter__46.jpg
180216_lsmm_sp18_e3_joseph__03.jpg
 
lss_flags38.jpg
 
lss_flags27.jpg
 
lss_flags37.jpg
 
lss_flags40.jpg
 

SELECTED PRESS + MEDIA

 
AjA Project.Rizzhel Javier.Cat Coppenrath.jpg

Living Better in San Diego - The AjA Project

KSON 103.7, Sunny 98.1, ALT 949, KYXY 96.5 and The Fan 97.3

January, 7, 2019

EXHIBITIONS

IMG_1939.JPG

Fair at 44 (Corner of El Cajon Blvd and Fairmount St)

January 18 to March 14

Opening Reception Friday, January 18th 4-8PM

Screen Shot 2018-12-22 at 6.46.23 PM.png

San Diego Lunar New Yaer Tết Festival

February 1-3

lss_storefront.JPG

Little Saigon District

April 27 to May 5

Openning Reception, Saturday, April 27 4-8PM

 

PUBLIC ENGAGEMENT - THE PEOPLE AND PLACES PROJECT

 
190216_ppp_tet_festival_rafa_rios_06.jpg
190216_ppp_tet_festival_rafa_rios_32.jpg
190216_ppp_tet_festival_rafa_rios_38.jpg
 
 

The program is made possible with additional support from the Little Saigon Foundation, LISC San Diego, City of San Diego Commission for Arts and Culture, and funding provided by the National Endowment for the Arts and California Humanities.

Chương trình được hỗ trợ thêm bởi Little Saigon Foundation, LISC San Diego, City of San Diego Commission for Arts and Culture, và được tài trợ bởi National Endowment for the Arts and California Humanities.

 
aja project.jpeg
media arts center san diego.png
nea - national endowment for the arts.jpg
little saigon foundation.png
city of san diego - com arts culture.png
california humanities.jpg